Představení projektového týmuAkcionáři společnosti zvolili pro vedení společnosti formu projektového řízení. Zde Vám představujeme klíčové členy týmu:
Ing. Jan Novotný   Ing. Jan Novotný – vedoucí projektu
Poslání:
Je pro mě velkou výzvou a zároveň posláním zkoordinovat a uřídit tento zajímavý projekt s bohatou historií a ohromným potenciálem. Máme zajímavý produkt a společně s naším týmem nás čeká ještě velký kus práce dostat ho k lidem, kterým může pomoci. A to nejen v naší zemi, ale po celém světě.

Zkušenosti:
21 let zkušeností v project managementu a vrcholovém managementuIng. Luboš Kvapil   Ing. Luboš Kvapil – obchodní strategie
Poslání:
S projektem jsem se seznámil před 4 roky a od počátku mě velmi zaujal. Díky svým dlouholetým zkušenostem v obchodu se podílím na přípravě strategie mezinárodního obchodu a marketingu.

Zkušenosti:
22 let zkušeností v marketingu a obchoděPatrik Pavel   Patrik Pavel – člen představenstva
Poslání:
Akcionáři společnosti mě pověřili dohledem nad správným průběhem a společně s vedoucím projektu se podílím na jeho řízení a koordinaci. Ke spolupráci mě přesvědčila především historie účinné látky a rovněž odvětví výroby přírodních doplňků stravy vidím jako velmi perspektivní a přínosné, proto jsem rád, že se na tomto projektu můžu podílet.

Zkušenosti:
10 let zkušeností v marketingu a obchoduIng. Radek Goca   Ing. Radek Goca – člen dozorčí rady
Poslání:
Mým úkolem je dohlížet na ekonomiku projektu a výsledky reportovat akcionářům. Celý projekt je velmi zajímavý a jsem rád, že můžu být jeho součástí.

Zkušenosti:
7 let zkušeností v project managementuIng. Martin Holešovský   Ing. Martin Holešovský – biotechnologická výroba
Poslání:
Již před 12 lety jsem byl součástí týmu biotechnologické výroby, která využívala látku Biocol, u níž jsem přesvědčen o velkém potenciálu. Proto jsem neváhal přijmout nabídku ke spolupráci, při které můžu využít svoje zkušenosti a přidat ruku k dílu. Mým úkolem je nyní řízení biotechnologické výroby.

Zkušenosti:
13 let zkušeností ve výrobě a službáchIRNDr. Lubomír Adámek   RNDr. Lubomír Adámek – laboratoř, biotechnologická výroba, výzkum
Poslání:
S tímto projektem jsem se seznámil již před 11 lety a jsem rád, že se do něho mohu znovu zapojit jako aktivní člen týmu. Zabývám se optimalizací celého procesu výroby – od laboratoře, přes fermentaci až po finální standardizaci. Mikroorganismus a způsob jeho úpravy je velmi zajímavý a jsem rád, že mohu využít svých dlouholetých zkušeností a podílet se na výzkumných pracích.

Zkušenosti:
32 let zkušeností ve výzkumu mikrobiologie, fermentační a separační technologie, odborná publikační činnostIng. Marián Urban   Ing. Marián Urban, Ph.D. – laboratoř, biotechnologická výroba, výzkum
Poslání:
Do projektu jsem se zapojil v roce 2014, neboť v něm tuším nadějný potenciál. Rád využiji své odborné a vědecké zkušenosti ve smysluplném odvětví, proto je mým úkolem především optimalizace a další výzkum v celé biotechnologické výrobě.

Zkušenosti:
11 let zkušeností ve výzkumu mikrobiologie, fermentační a separační technologie, odborná publikační činnostIng. Miroslav Vykysalý   Ing. Miroslav Vykysalý – strategie a koncepce výroby
Poslání:
Díky svým dlouholetým zkušenostem technologa se podílím na strategii a budoucí koncepci výroby. Ověřujeme optimální výrobní postupy a nové výrobní technologie za využití postupného zavádění inovovaných technologií do biotechnologické výroby.

Zkušenosti:
24 let zkušeností ve výrobě a službáchPavlína Mitáčková   Pavlína Mitáčková – obchod
Poslání:
Do projektu jsem nastoupila v průběhu roku 2015 a jsem ráda, že můžu být součástí společnosti vyrábějící produkty, které mají tak velký potenciál. Mým posláním je prezentovat produkt širokému okruhu zájemců, především z řad lékařů.

Zkušenosti:
11 let zkušeností ve farmaceutickém obchoduOndřej Liška   Ondřej Liška – obchod
Poslání:
Pocházím z farmaceutické rodiny a především prostředí přírodních produktů je mi velmi blízké. Výrobky s touto unikátní látkou znám osobně již více než 7 let a mám s nimi velmi pozitivní zkušenost. Mým posláním je představit produkty odborné i laické veřejnosti a nabídnout je lidem, kterým může pomoci.

Zkušenosti:
10 let zkušeností v obchodě