Historie účinné látky BIOCOLosa historie 1972
1983
1989
1996


1998

2001
2003
2005


2007
2008
2009
2010
2011

2014
2015
Objevení mikroorganismu Talaromyces purpurogenus
Patentování mikroorganismu na území SSSR
Výzkum a šlechtění mikroorganismu a kultivace nových kmenů
Identifikace látky Biocol (Hygienická stanice hl.m. Prahy)
Odborný posudek k účinné látce v podobě doplňku stravy (SZÚ) a zahájení prvních obchodních aktivit
Zahájení prodeje přípravku Biocol pod stejnojmenným obchodním názvem
Patentování mikroorganismu ve více jak 130 zemích světa
Toxikologické studie (Výzkumný ústav farmacie a biochemie Praha, RNDr. Jiří Marhan)
Výzkum a zahájení biotechnologické výroby v Uničově
První studie na zjištění protinádorové aktivity účinné látky (RCD s.r.o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.)
Druhá studie na zjištění protinádorových účinků účinné látky na lidský karcinom (RCD s.r.o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.)
Zjištění bioaktivních vlastností účinné látky (Akademie věd ČR, oddělení imunologie a fotobiologie, MUDr. Petr Šíma)
Schválení doplňku stravy Biocol Ministerstvem zdravotnictví Č.j. OVZ-350.1.8.0526664/2
Zavedení preparátu s účinnou látkou Biocol pod obchodním názvem Gesavit® – 10mg a 50mg s beta-glukanem na český trh
Zavedení preparátu s účinnou látkou Biocol pod obchodním názvem  Penoxal  – 50mg s beta-glukanem na zahraniční trhy
Studie preparátu Gesavit® ve Fakultní nemocnici Plzeň (Gynekologicko-porodnická klinika, Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.)
Studie preparátu Penoxal  u 115 pacientů v Národním onkologickém centru v Jerevanu
Studie s preparátem Gesavit® na Gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Přerově
Studie s preparátem Gesavit® na Onkologickém oddělení nemocnice Vsetín
Uzavření výhradní licenční smlouvy s držitelem patentu Bimedical s.r.o., na výrobu a prodej produktů s účinnou látkou Biocol
Plánování strategie obchodu pro Českou republiku a zahraničí
Rebranding a vytvoření nového obchodního názvů Penoxal  pro produkty s účinnou látkou Biocol
Odkoupení ochranné známky Gesavit® a ukončení prodeje produktů pod tímto označením
Zahájení prodeje preparátu pod značkou Penoxal 


Účinná látka Biocol je získávána z mikroorganismu Talaromyces purpurogenus, geneticky nemodifikovaného kmene mikroskopické houby, která byla objevena již v roce 1972 v Araratském údolí v Arménii. V rámci následného výzkumu mechanismu biosyntézy s cílem získat aktivní průmyslový kmen, bylo provedeno třídění vhodných kmenů při regulaci usměrněné biosyntézy a aktivaci enzymatických systémů. Po dobu celého výzkumu nebyly použity žádné mutagenní látky, které by způsobily genetickou modifikaci mikroorganismu.

Pro využití ve farmaceutickém průmyslu prochází tento mikroorganismus náročnou biotechnologickou úpravou, díky které se z něho stává využitelná, zdravotně nezávadná účinná látka Biocol ve formě červeného sypkého prášku. Již v roce 1996, kdy byla látka identifikována Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, byly Státním zdravotním ústavem (SZÚ) zpracovány odborné posudky pro využití účinné látky Biocol® v doplňcích stravy. Tím bylo umožněno zahájit i první obchodní aktivity v České republice.

V roce 1998 došlo k zařazení tohoto mikroorganismu do České sbírky mikroorganismů (CCM) v Brně. Následně byla látka Biocol celosvětově patentována a ve Výzkumném ústavu farmacie a biochemie v Praze byly provedeny toxikologické studie o její zdravotní nezávadnosti. Tyto studie potvrdily, že i při nejvyšší dávce (2000mg na kg) se u testovaných zvířat neprojevily žádné známky toxicity, ani změny chování. Rovněž byly vyloučeny nežádoucí hepatotoxické (toxicita pro játra) a nefrotoxické (toxicita pro ledviny) účinky, stejně jako nebyly nalezeny žádné orgánové změny nebo změny v genetickém materiálu (v chromozomech).

Od roku 2003 se látka Biocol testovala na zjištění protirakovinných účinků a rovněž na ovlivnění organismu obsaženými bioaktivními látkami. Testování probíhalo proti karcinomu tlustého střeva, prsní žlázy, melanomu, leukémii a Lewisově plicnímu karcinomu. Těmito studiemi bylo prokázáno, že účinná látka Biocol prokazatelně zpomaluje růst karcinomu a částečně zvyšuje počty bílých krvinek účastnících se imunitních reakcí. Nejlepších výsledků bylo dosaženo především u karcinomu tlustého střeva a mléčné žlázy, kdy účinná látka Biocol statisticky významně prodlužovala život pokusných zvířat.

V roce 2005 byla látka Biocol schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR jako doplněk stravy  v preparátu s obchodním názvem Gesavit®, podpůrném přípravku při léčbě onkologických onemocnění zažívacího traktu (karcinom tlustého střeva). V průběhu následujících let si díky výborným výsledkům při podpůrné léčbě a schopnosti posílení imunity vydobyl velmi dobré postavení nejen na českém trhu, ale i na trzích zahraničních. Od roku 2009 se preparát Gesavit® testoval i u zhoubných gynekologických onemocnění (v Plzni, Přerově a Vsetíně).

V roce 2014 získala nově vzniklá společnost BIOCOL PHARMA a.s. výhradní licenční smlouvu od držitele patentu, společnosti Bimedical s.r.o., na výrobu a prodej produktů s účinnou látkou Biocol.

V roce 2015 byla společností BIOCOL PHARMA a.s. odkoupena ochranná známka Gesavit®, ukončen prodej produktu s tímto názvem a jeho nahrazení novým doplňkem stravy pod značkou Penoxal .