Cíle a poslání společnostiPoslání společnosti vychází z našeho sloganu „řešení vychází z přírody“. Snažíme se přiblížit tento výjimečný přírodní produkt k lidem po celém světě.

Mezi hlavní cíle společnosti patří:

  • podpora zdravého životního stylu a prevence za využití přírodních možností a jako doplněk standardní léčby onemocnění
  • spolupráce s lékaři při podpoře změny životního stylu u jejich pacientů
  • spolupráce s odborníky při dalším výzkumu a vývoji
  • vybudování stabilní značky našich produktů
  • rozšíření vlastního týmu a zvyšovaní odborné kvalifikace
  • celosvětové rozšíření prodeje za pomoci vhodných partnerů v jednotlivých zemích

Poslání akcionářů:

V roce 2013 jsme byli osloveni s nabídkou investičně se podílet na projektu výroby tohoto zajímavého produktu. Po důkladném prostudování dostupných informací nás tato nabídka nadchla a přesvědčila nejen svou historií a pozitivními zkušenostmi s produkty, ale především svým potenciálem, který v sobě má. Pro nás akcionáře je nejdůležitějším cílem skloubit naše investice a zkušenosti s výjimečnými přírodními produkty tak, aby se jejich potenciál zúročil jak při prevenci, tak jako podpůrný přípravek v průběhu léčby závažných onemocnění.

Akcionáři společnosti jsou zahraniční právnické a fyzické osoby, které jmenovali svého člena představenstva a člena dozorčí rady, jejichž úkolem je dohlížet na každodenní chod společnosti.

 

Nosná myšlenka projektu:

Velmi důležitým prvkem při léčbě většiny onemocnění je správně fungující imunitní systém, jehož síla a odolnost je ovlivněna životním stylem. Imunitní systém je pro organismus člověka životně důležitou součástí, která mu umožňuje žít v nesterilním prostředí, čelit působení mikroorganismů a bránit se možnému onemocnění. Současné rychlé životní tempo, nadbytek stresu, nezdravé stravování, nedostatek pohybu a znečištěné životní prostředí však náš imunitní systém oslabují. Oslabený organismus je náchylnější k mnohým onemocněním. Každá nemoc znamená pro tělo velkou zátěž. Bohužel dnes spoustu onemocnění řešíme chemickou cestou v podobě léků a spoléháme na to, že budeme zdraví. Lékaři na nás bohužel nemají čas a téměř vždy nehledají příčinu potíží, ale doporučí medikamenty, které v lepším případě potíže vyřeší. Příčinou může být oslabený imunitní systém nebo v těle zanesené dlouhodobé záněty, viry, paraziti, těžké kovy, plísně atd.  Pak se nám nemoci a potíže vracejí v různých formách, někdy až do chronických stavů.

Proto je důležité se zamyslet i nad změnou přístupu k vlastnímu životnímu stylu a podpořit imunitu – zdravou stravou, dostatkem zdravé tekutiny, pravidelným a dostatečným pohybem a v případě potřeby vhodnými, nejlépe kvalitními přírodními výživovými doplňky. Vhodnou formou jsou i detoxikační metody, kterými z těla odstraňujeme toxické těžké kovy, plísně a další nežádoucí škodlivé látky. Šetrnější a výhodnější je tedy onemocněním předcházet a o imunitní systém pečovat a posilovat ho. Žijeme ve značně znečištěném prostředí, které nás ovlivňuje a potraviny i přes ten nejlepší výběr často neobsahují vše potřebné.